Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế kỷ lục 490 tỉ USD

Gói kích thích kinh tế của Thủ tướng Kishida Fumio là gói thứ 3 được đưa vào nền kinh tế Nhật Bản kể từ khi đại dịch bắt đầu năm ngoái. Ảnh: AFP
Gói kích thích kinh tế của Thủ tướng Kishida Fumio là gói thứ 3 được đưa vào nền kinh tế Nhật Bản kể từ khi đại dịch bắt đầu năm ngoái. Ảnh: AFP
Gói kích thích kinh tế của Thủ tướng Kishida Fumio là gói thứ 3 được đưa vào nền kinh tế Nhật Bản kể từ khi đại dịch bắt đầu năm ngoái. Ảnh: AFP
Lên top