Nhật Bản có thể mất vị trí nền kinh tế thứ 3 thế giới về tay Ấn Độ

Khu lăng mộ Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ. Ảnh: Getty.
Khu lăng mộ Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ. Ảnh: Getty.
Khu lăng mộ Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ. Ảnh: Getty.
Lên top