Nhật Bản: Cơ sở chăm trẻ tư nhân mọc lên khi trường học bị đóng cửa

1,3 triệu học sinh Nhật Bản được đăng kí trông nom tại các cơ sở chăm sóc "gakudo" để cha mẹ yên tâm đi làm. Ảnh: Reuters
1,3 triệu học sinh Nhật Bản được đăng kí trông nom tại các cơ sở chăm sóc "gakudo" để cha mẹ yên tâm đi làm. Ảnh: Reuters
1,3 triệu học sinh Nhật Bản được đăng kí trông nom tại các cơ sở chăm sóc "gakudo" để cha mẹ yên tâm đi làm. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top