Nhật Bản có khả năng đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19 trong năm nay

Chuyên gia dự báo Nhật Bản sẽ đạt miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm chủng vaccine COVID-19 vào tháng 10.2021. Ảnh: AFP
Chuyên gia dự báo Nhật Bản sẽ đạt miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm chủng vaccine COVID-19 vào tháng 10.2021. Ảnh: AFP
Chuyên gia dự báo Nhật Bản sẽ đạt miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm chủng vaccine COVID-19 vào tháng 10.2021. Ảnh: AFP
Lên top