Nhật Bản cho phép 88.000 người nước ngoài nhập cảnh trở lại từ 5.8

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở quận Chiyoda, thủ đô Tokyo. Ảnh: Manichi
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở quận Chiyoda, thủ đô Tokyo. Ảnh: Manichi
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở quận Chiyoda, thủ đô Tokyo. Ảnh: Manichi
Lên top