Nhật Bản cấp hộ chiếu vaccine cho người dân đi du lịch

Nhật Bản tuyên bố cấp hộ chiếu vaccine cho công dân đi du lịch nước ngoài kể từ tháng 7. Ảnh: AFP
Nhật Bản tuyên bố cấp hộ chiếu vaccine cho công dân đi du lịch nước ngoài kể từ tháng 7. Ảnh: AFP
Nhật Bản tuyên bố cấp hộ chiếu vaccine cho công dân đi du lịch nước ngoài kể từ tháng 7. Ảnh: AFP
Lên top