Nhật Bản cân nhắc một cuộc gặp thượng đỉnh Shinzo Abe - Kim Jong Un

Nhật Bản để ngỏ khả năng tổ chức thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: SCMP
Nhật Bản để ngỏ khả năng tổ chức thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: SCMP
Nhật Bản để ngỏ khả năng tổ chức thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: SCMP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM