Nhật Bản cấm nhập cảnh từ tất cả các nước vì biến thể SARS-CoV-2

Nhật Bản cấm nhập cảnh từ tất cả các nước nhằm ngăn ngừa lây nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới. Ảnh: AFP.
Nhật Bản cấm nhập cảnh từ tất cả các nước nhằm ngăn ngừa lây nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới. Ảnh: AFP.
Nhật Bản cấm nhập cảnh từ tất cả các nước nhằm ngăn ngừa lây nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới. Ảnh: AFP.
Lên top