Nhật Bản: Biến thể mới SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao gấp 1,32 lần

Mô hình virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Mô hình virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Mô hình virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.
Lên top