Nhật Bản: Bị bắt vì gọi số khẩn cấp của cảnh sát 228 lần trong 7 tiếng

Trụ sở cảnh sát quận Miyagi. Ảnh: Mainichi.
Trụ sở cảnh sát quận Miyagi. Ảnh: Mainichi.
Trụ sở cảnh sát quận Miyagi. Ảnh: Mainichi.
Lên top