Nhật Bản ban hành hướng dẫn các trường học phòng dịch COVID-19

Bộ Giáo dục Nhật Bản đã ban hành hướng dẫn phòng dịch COVID-19 cho các trường học trước khi mở cửa trở lại. Ảnh: Reuters.
Bộ Giáo dục Nhật Bản đã ban hành hướng dẫn phòng dịch COVID-19 cho các trường học trước khi mở cửa trở lại. Ảnh: Reuters.
Bộ Giáo dục Nhật Bản đã ban hành hướng dẫn phòng dịch COVID-19 cho các trường học trước khi mở cửa trở lại. Ảnh: Reuters.
Lên top