Nhật Bản áp dụng biện pháp phòng ngừa COVID-19 mới trên 1.288 toa tàu

Các công nhân đang phun chất phủ kháng virus lên bề mặt toa tàu, một biện pháp phòng ngừa COVID-19 mới của một công ty đường sắt ở miền đông Nhật Bản. Ảnh: Mainichi
Các công nhân đang phun chất phủ kháng virus lên bề mặt toa tàu, một biện pháp phòng ngừa COVID-19 mới của một công ty đường sắt ở miền đông Nhật Bản. Ảnh: Mainichi
Các công nhân đang phun chất phủ kháng virus lên bề mặt toa tàu, một biện pháp phòng ngừa COVID-19 mới của một công ty đường sắt ở miền đông Nhật Bản. Ảnh: Mainichi
Lên top