Nhập cư liều lĩnh bằng mọi giá

Người dân Anh tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: CNN
Người dân Anh tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: CNN
Người dân Anh tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: CNN
Lên top