Nhân viên văn phòng Singapore làm việc kém năng suất

Nhân viên văn phòng Singapore trong giờ tan trưa ở Raffles Place. Ảnh: Business Times
Nhân viên văn phòng Singapore trong giờ tan trưa ở Raffles Place. Ảnh: Business Times