Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhân viên sở thú Anh bị hổ cắn chết trong khu nuôi nhốt

Ảnh: T.S
Ảnh: T.S