Nhân viên Google thành lập công đoàn, leo thang căng thẳng với quản lý

Người lao động của Google thành lập công đoàn. Ảnh: AFP.
Người lao động của Google thành lập công đoàn. Ảnh: AFP.
Người lao động của Google thành lập công đoàn. Ảnh: AFP.
Lên top