Nhân vật thế lực của Đảng Cộng hòa ủng hộ ứng viên tổng thống Joe Biden

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top