Nhân vật quan trọng rút khỏi quỹ từ thiện của Bill Gates và Melinda Gates

Bill Gates, Melinda Gates và Warren Buffett là 3 người được ủy thác của quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation. Ảnh: AFP
Bill Gates, Melinda Gates và Warren Buffett là 3 người được ủy thác của quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation. Ảnh: AFP
Bill Gates, Melinda Gates và Warren Buffett là 3 người được ủy thác của quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation. Ảnh: AFP
Lên top