Nhẫn vàng cổ hé lộ hoạt động buôn bán đồ xa xỉ thuở sơ khai loài người

Chiếc nhẫn vàng được tìm thấy trong ngôi mộ thời kỳ đồ đồng sớm ở Đức. Ảnh: Đại học Tübingen
Chiếc nhẫn vàng được tìm thấy trong ngôi mộ thời kỳ đồ đồng sớm ở Đức. Ảnh: Đại học Tübingen
Chiếc nhẫn vàng được tìm thấy trong ngôi mộ thời kỳ đồ đồng sớm ở Đức. Ảnh: Đại học Tübingen
Lên top