Nhân loại lần đầu chứng kiến hố đen nuốt chửng sao neutron

Hình minh họa hố đen (trung tâm) nuốt chửng một sao neutron (bên trái). Ảnh: Đại học Swinburne Australia
Hình minh họa hố đen (trung tâm) nuốt chửng một sao neutron (bên trái). Ảnh: Đại học Swinburne Australia
Hình minh họa hố đen (trung tâm) nuốt chửng một sao neutron (bên trái). Ảnh: Đại học Swinburne Australia
Lên top