Nhẫn khủng hơn 12.000 viên kim cương lập kỷ lục thế giới Guinness

Nhẫn kim cương vừa lập kỷ lục Guinness. Ảnh: Kỷ lục Guinness.
Nhẫn kim cương vừa lập kỷ lục Guinness. Ảnh: Kỷ lục Guinness.
Nhẫn kim cương vừa lập kỷ lục Guinness. Ảnh: Kỷ lục Guinness.
Lên top