"Nhân chứng" tin cậy chứng kiến sự ra đời của Hệ Mặt trời

Symplectite vũ trụ trong thiên thạch Acfer 094. Ảnh: Phòng thí nghiệm Khoa học Không gian
Symplectite vũ trụ trong thiên thạch Acfer 094. Ảnh: Phòng thí nghiệm Khoa học Không gian
Symplectite vũ trụ trong thiên thạch Acfer 094. Ảnh: Phòng thí nghiệm Khoa học Không gian
Lên top