Nhằm bé, vọng lớn

Ông Donald Trump chỉ trích quyết định của Hạ viện Mỹ điều tra luận tội Tổng thống là “cuộc săn phù thủy”. Ảnh: New York Post
Ông Donald Trump chỉ trích quyết định của Hạ viện Mỹ điều tra luận tội Tổng thống là “cuộc săn phù thủy”. Ảnh: New York Post
Ông Donald Trump chỉ trích quyết định của Hạ viện Mỹ điều tra luận tội Tổng thống là “cuộc săn phù thủy”. Ảnh: New York Post
Lên top