Nhà vua Thái Lan tước mọi danh hiệu của hoàng quý phi

Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi bị tước bỏ mọi tước hiệu. Ảnh: AFP/Getty.
Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi bị tước bỏ mọi tước hiệu. Ảnh: AFP/Getty.
Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi bị tước bỏ mọi tước hiệu. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top