Nhà vua Thái Lan thắp nến, thực hiện nghi lễ đăng quang

Nhà vua Maha Vajirusongkorn hôm qua (3.5) đã thắp nến tại điện Baalu Daksin để dâng các vật phẩm nghi lễ sẽ được sử dụng trong lễ đăng quang. Ảnh: The Nation.
Nhà vua Maha Vajirusongkorn hôm qua (3.5) đã thắp nến tại điện Baalu Daksin để dâng các vật phẩm nghi lễ sẽ được sử dụng trong lễ đăng quang. Ảnh: The Nation.
Nhà vua Maha Vajirusongkorn hôm qua (3.5) đã thắp nến tại điện Baalu Daksin để dâng các vật phẩm nghi lễ sẽ được sử dụng trong lễ đăng quang. Ảnh: The Nation.
Lên top