Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nhà vua Thái Lan tắm thanh tẩy bằng nước thiêng từ 9 sông, hồ

Nhà vua Thái Lan tắm thanh tẩy. Ảnh: The Nation.
Nhà vua Thái Lan tắm thanh tẩy. Ảnh: The Nation.
Nhà vua Thái Lan tắm thanh tẩy. Ảnh: The Nation.
Lên top