Nhà vua Thái Lan lần đầu phong Hoàng Quý Phi sau gần 1 thế kỷ

Hoàng quý phi vừa được sắc phong Sineenat Wongvajirapakdi (trái) và hoàng quý phi Pae Bunnag năm 1921. Ảnh: Khaosod.
Hoàng quý phi vừa được sắc phong Sineenat Wongvajirapakdi (trái) và hoàng quý phi Pae Bunnag năm 1921. Ảnh: Khaosod.
Hoàng quý phi vừa được sắc phong Sineenat Wongvajirapakdi (trái) và hoàng quý phi Pae Bunnag năm 1921. Ảnh: Khaosod.
Lên top