Nhà Trắng tiết lộ dự định với Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa

Thư ký báo chí Jen Psaki cho biết Mỹ sẵn sàng xem xét ngoại giao với Triều Tiên nếu có thể đạt tới phi hạt nhân hóa. Ảnh: AFP
Thư ký báo chí Jen Psaki cho biết Mỹ sẵn sàng xem xét ngoại giao với Triều Tiên nếu có thể đạt tới phi hạt nhân hóa. Ảnh: AFP
Thư ký báo chí Jen Psaki cho biết Mỹ sẵn sàng xem xét ngoại giao với Triều Tiên nếu có thể đạt tới phi hạt nhân hóa. Ảnh: AFP
Lên top