Nhà Trắng “sắp xếp lại phong thủy” nhân lúc ông Donald Trump đi nghỉ

Cần cẩu đang sửa chữa ở các bậc thềm ở South Portico. Ảnh: Getty
Cần cẩu đang sửa chữa ở các bậc thềm ở South Portico. Ảnh: Getty
Cần cẩu đang sửa chữa ở các bậc thềm ở South Portico. Ảnh: Getty
Lên top