Nha Trang – Nàng tiên xanh của câu lạc bộ vịnh đẹp thế giới