Nhà Trắng: Mỹ nhắm đến 1% du học sinh Trung Quốc vì lí do an ninh

Nhà Trắng cho biết Mỹ chỉ nhắm đến 1% trong số 400.000 du học sinh Trung Quốc đang học tập tại nước này vì lí do an ninh. Ảnh: AFP
Nhà Trắng cho biết Mỹ chỉ nhắm đến 1% trong số 400.000 du học sinh Trung Quốc đang học tập tại nước này vì lí do an ninh. Ảnh: AFP
Nhà Trắng cho biết Mỹ chỉ nhắm đến 1% trong số 400.000 du học sinh Trung Quốc đang học tập tại nước này vì lí do an ninh. Ảnh: AFP
Lên top