Nhà Trắng lên tiếng việc ông Biden vấp ngã 3 lần khi lên chuyên cơ

Tổng thống Joe Biden vấp ngã 3 lần khi lên chuyên cơ Air Force One hôm 19.3. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden vấp ngã 3 lần khi lên chuyên cơ Air Force One hôm 19.3. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden vấp ngã 3 lần khi lên chuyên cơ Air Force One hôm 19.3. Ảnh: AFP.
Lên top