Nhà Trắng kêu gọi khôi phục tranh luận tổng thống lần 2 Trump-Biden

Ông Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống lần 1 hôm 29.9. Ảnh: RT
Ông Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống lần 1 hôm 29.9. Ảnh: RT
Ông Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống lần 1 hôm 29.9. Ảnh: RT
Lên top