Nhà Trắng hành động ngăn biến thể Delta lây lan ở Mỹ

Biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ đã lưu hành ở ít nhất 96 quốc gia. Ảnh: AFP
Biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ đã lưu hành ở ít nhất 96 quốc gia. Ảnh: AFP
Biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ đã lưu hành ở ít nhất 96 quốc gia. Ảnh: AFP
Lên top