Nhà Trắng giải thích lý do ông Trump không bắt tay bà Merkel