Nhà Trắng đột ngột cách chức thêm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ

Ông Steve Goldstein - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ bị cách chức. Ảnh: NO.
Ông Steve Goldstein - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ bị cách chức. Ảnh: NO.
Ông Steve Goldstein - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ bị cách chức. Ảnh: NO.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM