Nha sĩ Mỹ nhổ răng khi đứng trên xe điện tự cân bằng bị ngồi tù 12 năm

Nha sĩ người Mỹ đã nhổ răng cho bệnh nhân khi giữ thăng bằng trên ván trượt. Ảnh: Straits Times.
Nha sĩ người Mỹ đã nhổ răng cho bệnh nhân khi giữ thăng bằng trên ván trượt. Ảnh: Straits Times.
Nha sĩ người Mỹ đã nhổ răng cho bệnh nhân khi giữ thăng bằng trên ván trượt. Ảnh: Straits Times.
Lên top