Nhà phát triển đề xuất kết hợp Sputnik V với vaccine của AstraZeneca

Nhà phát triển gợi ý kết hợp vaccine Sputnik V với vaccine của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Nhà phát triển gợi ý kết hợp vaccine Sputnik V với vaccine của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Nhà phát triển gợi ý kết hợp vaccine Sputnik V với vaccine của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Lên top