Nhà nghiên cứu vaccine COVID-19 Nga ngã từ cửa sổ tầng 14 tử vong

Nhà sinh vật học Nga Alexander Kagansky. Ảnh: Alexander Kagansky.
Nhà sinh vật học Nga Alexander Kagansky. Ảnh: Alexander Kagansky.
Nhà sinh vật học Nga Alexander Kagansky. Ảnh: Alexander Kagansky.
Lên top