Nhà nghiên cứu Nhật Bản tái tạo thành công triệu chứng COVID-19 ở khỉ

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tái tạo thành công triệu chứng COVID-19 ở các cá thể khỉ đuôi dài. Ảnh: AFP
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tái tạo thành công triệu chứng COVID-19 ở các cá thể khỉ đuôi dài. Ảnh: AFP
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tái tạo thành công triệu chứng COVID-19 ở các cá thể khỉ đuôi dài. Ảnh: AFP
Lên top