Nhà máy điện hạt nhân Iran hoạt động lại sau 2 tuần đóng cửa khẩn cấp

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran. Ảnh: AFP
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran. Ảnh: AFP
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran. Ảnh: AFP
Lên top