Nhà máy dầu của Saudi Arabia bị tấn công: Đòn hiểm

Lên top