Nhà lãnh đạo Triều Tiên có lời mời bất ngờ Tổng thống Donald Trump

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội, tháng 2.2019. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội, tháng 2.2019. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội, tháng 2.2019. Ảnh: AP
Lên top