Nhà lãnh đạo thế giới mới nhất mắc COVID-19

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đang bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Kiev trong cuộc bầu cử địa phương hôm 25.10. Ông Zelensky đang là nhà lãnh đạo thế giới mới nhất mắc COVID-19 sau thông báo của ông ngày 9.11. Ảnh: AFP.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đang bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Kiev trong cuộc bầu cử địa phương hôm 25.10. Ông Zelensky đang là nhà lãnh đạo thế giới mới nhất mắc COVID-19 sau thông báo của ông ngày 9.11. Ảnh: AFP.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đang bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Kiev trong cuộc bầu cử địa phương hôm 25.10. Ông Zelensky đang là nhà lãnh đạo thế giới mới nhất mắc COVID-19 sau thông báo của ông ngày 9.11. Ảnh: AFP.
Lên top