Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên điện đàm với Tổng thống Joe Biden

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên sẽ điện đàm với tân Tổng thống Joe Biden là Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên sẽ điện đàm với tân Tổng thống Joe Biden là Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên sẽ điện đàm với tân Tổng thống Joe Biden là Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AFP
Lên top