Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếc vì không thể thăm Hàn Quốc trong năm nay

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay nhau trước ranh giới quân sự.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay nhau trước ranh giới quân sự.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay nhau trước ranh giới quân sự.
Lên top