Nhà làm phim tình nguyện làm "giao liên" ở Vũ Hán

Nhà làm phim tình nguyện trở thành người giữ huyết mạch ở Vũ Hán, Trung Quốc - ông Lin Wenhua - trong thời gian dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Nhà làm phim tình nguyện trở thành người giữ huyết mạch ở Vũ Hán, Trung Quốc - ông Lin Wenhua - trong thời gian dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Nhà làm phim tình nguyện trở thành người giữ huyết mạch ở Vũ Hán, Trung Quốc - ông Lin Wenhua - trong thời gian dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top