Nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đại dịch từ cúm gia cầm

Giới khoa học Trung Quốc cảnh báo virus cúm gia cầm H5N8 có thể gây đại dịch mới. Ảnh: Wiki
Giới khoa học Trung Quốc cảnh báo virus cúm gia cầm H5N8 có thể gây đại dịch mới. Ảnh: Wiki
Giới khoa học Trung Quốc cảnh báo virus cúm gia cầm H5N8 có thể gây đại dịch mới. Ảnh: Wiki
Lên top