Nhà khoa học Mary Somerville được Google Doodle vinh danh là ai?

Google Doodle ngày 2.2 vinh danh nhà khoa học Scotland Mary Somerville.
Google Doodle ngày 2.2 vinh danh nhà khoa học Scotland Mary Somerville.
Google Doodle ngày 2.2 vinh danh nhà khoa học Scotland Mary Somerville.
Lên top