Nhà khoa học hàng đầu phòng thí nghiệm Vũ Hán đòi ông Trump xin lỗi

Bà Thạch Chính Lệ. Ảnh: CGTN
Bà Thạch Chính Lệ. Ảnh: CGTN
Bà Thạch Chính Lệ. Ảnh: CGTN
Lên top